Colofon & Copyright

© Copyright HeartPepper Opleidingen, 2012. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de informatie (tekst, fotografie, logo, geluid, video en animatie) die u op deze website aantreft (www.heartpepperopleidingen.nl en alle onderliggende pagina’s) bij HeartPepper Opleidingen.

De film op deze website is verzorgd door filmmaker Carolien Oosterhoff en valt eveneens onder de auteursrechten van HeartPepper Opleidingen.

De profielfoto van Carolien is gemaakt door Lucy Lambriex.

De opmaak van de stockfoto's is deels gemaakt door Huub Koch.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door HeartPepper Opleidingen of als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden zolang dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, zolang de informatie niet gewijzigd wordt, zolang de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “©Copyright HeartPepper Opleidingen”, zolang copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en zolang de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. HeartPepper Opleidingen voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. HeartPepper Opleidingen stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld via wordpress@heartpepperopleidingen.nl.